W większości krajów podstawówka jest obowiązkiem.  W polskich miastach odszukamy wiele szkół podstawowych przygotowanych do przekazywania wiedzy dzieci.

Stanowią one pierwszy etap formalnej nauki. Z biegiem czasu zaistniały również prywatne szkoły podstawowe zwiększające plan nauczania. Jakością istotną prywatnej szkoły jest to iż lekcje czy zajęcia prowadzone są w małych grupkach dzięki czemu są bardziej przemyślane. To może być gwarancją lepszego i większego poziomu prywatnej szkoły.

Szkoły podstawowe w Toruniu wyróżniają się wielkim zaufaniem jak i dobrą opinią wśród opiekunów. Szkoła podstawowa w Toruniu ma dużo dobrych i pozytywnych ocen. Wychowanie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z Torunia oparte jest na wszechstronnym rozwoju i nauczaniu każdego dziecka. Poprzez odpowiednie podejście i działanie nauczyciel usiłuje by każde dziecko stało się kreatywne, życzliwe i mądre.

W mieście Toruń powstała niedawno prywatna podstawówka - Szkoła Podstawowa Modern Academy. Szkoła Modern Academy jest to szkoła podstawowa nowoczesnej technologii i języków obcych. Daje wiele dodatkowych zajęć jak i ułatwia życie każdego rodzica jak i ucznia. W prywatnej podstawówceopiekunowie posiadają wgląd do uzyskanych sukcesów swoich pociech jak i całej opieki medycznej. Modern Academy gwarantuje nabycie kompetencji w zakresie języka francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,niemieckiego i angielskiego. W celu zwiększenia znajomości języków obcych prócz podstawowych zajęć są również prowadzone zajęcia pozalekcyjne: gry, warsztaty, zabawy.

Podstawówka językowo-informatyczna oferuje zwiększony program z języków obcych jak i informatyki. Rozszerzona jest nauka języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego i rosyjskiego. Już od pierwszych klas prowadzone są zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych. Oferowane są indywidualne konsultacje z uczniami. Zindywidualizowana jest praca z uczniami mądrymi jak i  mającymi trudności w nauce.

Szkoła podstawowa o profilu informatycznym zwiększa zdolności posługiwania się  sprzętem komputerowym. Nauczyciel przygotowuje młodzież do użytkowania środków techniki informacyjnej jak i modeluje umiejętności posługiwania się językiem komputerowym.

Szkoła podstawowa o profilu językowym cechuje się tym iż nauczyciele kładą nacisk na  naukę słownictwa i sprawność rozumienia ze słuchu. Regularnie zasób leksykalny wprowadzany jest w sprecyzowanym kontekście, zgodnie z zainteresowaniami dzieci, konkretnym i zrozumiałym. Sukcesywnie objawia się doskonalenie podstawowych reguł gramatyki i ortografii i artykulacji.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.modernacademy.pl.

Galeria zdjęć:

nauka

szkolenia

szkoła